FOREININGSPORTAL Foreiningar i Hyllestad

FIRDA SEAFOOD GROUP AS

Firda Seafood Group AS bruker årlig i størrelsesorden 800.000 ,- kroner på kultur og idrett. Hoved satsingen rettes mot å opprettholde driften på det gamle handelsstedet Skjerjehamn gjennom inndekking av løpende underskudd, samt støtte til UTKANT festivalen. Pengestøtte ut over dette kan gis til lag og organisasjoner som har lokal forankring i de lokalsamfunn Firda Seafood Group AS driver virksomhet.

På grunn av stor pågang av søknader om pengestøtte / sponsor midler gjennom hele året harselskapene i konsernet Firda Seafood Group AS innført rettningslinjer for håndtering av disse.

Prosedyrer for tildeling av pengestøtte / sponsormiddler:

- Alle henvendelser vedr pengestøtte skal skje ved skriftlig henvendelse og merkes ”Søknad om Pengestøtte” til post@firdasea.no eller pr post til .:

FIRDA SEAFOOD GROUP AS

Kalvøyna 75

5970 BYRKNESØY

- Pengestøtte skal IKKE avtales over telefon.

- Alle søknader samles opp å behandles årlig innen utgangen av Mars måned.

Hva støttes ikke

1) Private eller kommersielle interesser

2) Livssyns organisasjoner

3) Reiser eller festrelatert virksomhet

4) Voksne mennesker som kan betale regningen selv

5) Organisasjoner som undergraver oppdrettsnæringens omdømme

Hva kan støttes

1) Barne og ungdomsarbeid i regi av frivillige organisasjoner

2) Kultur og bredde idrett i regi av frivillige organisasjoner

3) Tiltak som fremmer oppdrettsnæringens omdømme

Profilering

1) Firda Seafood Group AS skal profileres ved alle aktiviteter der selskapet bidrar med pengestøtte

FIRDA SEAFOOD GROUP AS

Annen informasjon
2024 © Foreningsportal