FOREININGSPORTAL Foreiningar i Hyllestad

Hyllestad Seniordans

 

Lavterskeltilbud som gir allsidig mosjon og hyggelig samvær med andre danseglade voksne. Vi danser ringdanser m.m. til variert musikk som vals, tango, reinlender, swing m.m. Det kreves ingen forkunnskaper og vi har danseinstruktører som veileder under dansen.

Hyllestad Sogelag

Kultur 

Målet for Hyllestad Sogelag er å gi kunnskap om og skape forståing for verdien av vår lokale kulturarv. Hovudaktiviteten til laget er å gi ut det lokalhistoriske tidsskriftet: "Sogeskrift frå Hyllestad", som sidan år 2000 og fram til no har kome ut årleg, med lokalhistorisk tekst og bilete.

Liv og Lyst Hyllestad

 

LivOGLyst Hyllestad er eit prosjekt under Hyllestad Grendalag. Det er Vestland Fylkeskommune som tildelar midlar som i all hovudsak skal gå til mobiliseringsarbeid, tilrettelegging av møteplassar, nettverksbygging og kompetanseutvikling.

Liv og Lyst Sørbøvåg

 

Vi ynskjer å utvikle Sørbøvåg med sosiale og gode møteplasser, meir aktivitet og bli meir attraktiv for alle. Vi vil saman med bygdefolket vidareutvikle Sørbøvåg, skape god trivsel og vere eit levande lokalsamfunn. Målet vårt er at Sørbøvåg skal bli ei attraktiv og trygg bygd for ALLE, uansett alder.

Skifjord Grendelag

Bygdelag/velforening og ungdomslag 

Skifjord Grendelag held til ytterst i Hyllestad kommune. Sjølve Skifjorden strekker seg innover landskapet og har spennande vassdragsforbindelse som kan kanoutforskast langt innover. Hos oss kan du leige grendahuset om du har ei feiring, eit foredrag eller eit møte +++ Vi har og kanoer som kan leigast, enten der dei ligg. Dei kan og fraktast etter bil på hengaren vår.

2024 © Foreningsportal