FOREININGSPORTAL Foreiningar i Hyllestad

Huset i Bygda

STØTTE TIL BYGNINGSMESSIGE TILTAK TIL ORGANISASJONSEIGDE KULTURHUS. Frå 2019 overtok Huset i Bygda ansvaret med å administrere ordninga med gåvetilskot til lagseigde kulturhus frå Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane. Ordninga er framleis finansiert med midlar frå Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane.

Vi har to ulike støtteordningar:

Om søknadsordninga

Gåveordninga er avgrensa til lokale kulturhus i Sogn og Fjordane og skal gå til til bygningsmessige tiltak. Det vil si alle fysiske formar for tiltak på organisasjonseigde hus, som renovering av tak, veggar, vindauge, kjøkken, toalett, universell utforming osv.

Annen informasjon
2024 © Foreningsportal