FOREININGSPORTAL Foreiningar i Hyllestad

KULTURROM

Tilskuddsordningen for teknisk utstyr og lokaler. Kulturrom skal bidra til øvingslokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk, dans og teater over hele landet

Søknadsfrist 1.mars og 1.september

Følg lenkja for meir nformasjon om tilskotsordninga:

https://kulturrom.no/

Annen informasjon
2024 © Foreningsportal