FOREININGSPORTAL Foreiningar i Hyllestad

Sparebanken Vest

Overskuddet vårt skal komme Vestlandet til gode, og sammen skal vi skape verdier som kommer deg, bygd og by til gode.

Vi inviterer derfor lag og ideelle organisasjoner til å søke om støtte til sine prosjekter i løpet av to årlige søknadsrunder. Prosjektene må kunne hektes på et av våre tre satsingsområder: kampen for inkludering, levende lokalsamfunn og det grønne skiftet.

Søknadsfrister:
Vår fra 20. februar til 1. april
Høst fra 20. august til 1. oktober

Følg lenkja for meir informasjon:

https://prosjektmidler.spv.no/?fbclid=IwAR2QYylj092ax-HqvkwxNfDQsOwTXZ6pWIB1iC1gowFyK4fhYcCo5OD-zAs

Annen informasjon
2024 © Foreningsportal