FOREININGSPORTAL Foreiningar i Hyllestad

Veiledar for auka deltaking i frivilligheita

Veilederen er laget av Frivillighet Norge, med støtte fra Helsedirektoratet, og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Målet er få med flere i frivilligheten, og at flere kommuner og frivillige lag, foreninger og organisasjoner skal samarbeide om økt deltagelse.

Veilederen forteller om økt deltagelses betydning for å forebygge ensomhet, utjevne sosiale forskjeller. Det står om barrierer for deltagelse, og hvordan du kan bidra til å bygge ned disse.

Når du velger rolle, får du tips, verktøy og informasjon tilpasset deg og anbefalinger om hva akkurat du kan gjøre for å få flere inn i aktivitet!

Les veiledaren her: https://www.frivillighetnorge.no/veiledere/en-veileder-for-%C3%B8kt-deltagelse-i-frivilligheten

Annen informasjon
2024 © Foreningsportal