FOREININGSPORTAL Foreiningar i Hyllestad

KULTURMINNEFONDET

Tilskuddsordningen er et lavterskeltilbud til private eiere av verneverdige kulturminner. Også frivillige lag og organisasjoner, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre, kan søke. Kulturminnefondet behandler søknader løpende. Det betyr at du når som helst kan sende inn din søknad om støtte til tiltak på ditt kulturminne. Påbegynte og sluttførte prosjekter støttes normalt ikke av Kulturminnefondet.

Følg lenkja for meir informasjon om kva ein kan søkje til kulturminnefondet.

https://kulturminnefondet.no/jeg-skal-soke/

Annen informasjon
2024 © Foreningsportal