FOREININGSPORTAL Foreiningar i Hyllestad

Søk stimuleringsmidlar til Turmat frå heile verda - aktivitet i 2024

Har dere lyst til å være med å bygge bro mellom internasjonal matkultur og norsk turkultur? Vi deler ut inntil 5000 kroner til lag og foreninger som vil bruke Turmat fra hele verden-konseptet for å invitere flere med på sine aktiviteter i 2024.

Søk om stimuleringsmidler nå

Din lokale forening kan søke om inntil kr 5000,- for å bruke turmat som et inkluderingsverktøy i forbindelse med en friluftslivsaktivitet dere arrangerer i 2024. Tilskuddet innvilges fortløpende på bakgrunn av søknad og så langt midlene rekker. Støtten utbetales på etterskudd mot rapport. Ved behov kan det være mulig å få forskuddsvis utbetaling.

Krav for å kunne søke:

  • Søker er enten et lokalt ledd i en større organisasjon, eller en organisasjon uten lokale ledd.
  • Organisasjonen må være registrert i frivillighetsregisteret. Norsk Friluftsliv sine medlemsorganisasjoner prioriteres ved stor etterspørsel.
  • Aktiviteten skjer i friluft, gjerne i nærnaturen. Det gjøres en innsats for å gjøre aktiviteten kjent og invitere de av oss som ikke har deltatt tidligere.
  • Dere lager en matrett som kan bidra til å bygge bro mellom norsk turkultur og internasjonal matkultur.
  • Samarbeid med personer, grupper eller organisasjoner som har god kjennskap til matretten som skal lages eller som har god kjennskap til friluftslivet.

Send din søknad og eventuelle spørsmål til: post@turmat.no.

Les mer om hva søknaden og rapporten må inneholde her.

https://turmat.no/wp-content/uploads/2024/01/2024-Stimuleringsmidler-Turmat-fra-hele-verden.pdf

Prosjektet Turmat fra hele verden er et inkluderingsverktøy på initiativ fra Norsk Friluftsliv og med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB og Miljødirektoratet.

Annen informasjon
2024 © Foreningsportal